Anonyme :
G A B R I E L L E
Celle-là même. Mademoiselle ou bien Madame ?